PAIPAC · 盗读记译
PAIPAC · 盗读记译

隐喻集子 #PAIPAC 40005

记录自己忽然注意到的隐喻,以备不时之需。

关于纺织品的成系统的隐喻:

  • 结束:捆扎、结成一束 — …… — 完毕
  • 断绝:割布(断和绝)— 关系破裂
  • 缭乱:缭

(浮皮)潦草:潦乱的草 — 乱

目的/目标:眼睛(目)所看的靶心(的)/ 标杆(标本意是枝丫末梢)— … — 设想、预期结果

发表回复

textsms
account_circle
email

PAIPAC · 盗读记译

隐喻集子 #PAIPAC 40005
记录自己忽然注意到的隐喻,以备不时之需
扫描二维码继续阅读
2022-12-26